Print Friendly, PDF & Email

 

Спонзори

Секој саем има потреба од силни меѓународни партнери и спонзори од бизнисот заради постигнување на поставените цели.
RENEXPO® NMK е поддржан од врвни спонзори.

Платинумски спонзор

 

Златни спонзори

 

Сребрени спонзори