Print Friendly, PDF & Email

Советодавен одбор на саемот

Советодавниот одбор на RENEXPO® NMK си постави за цел да ги задоволи потребите на индустријата. Од таа причина, организаторот на првиот меѓународен саем за обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, отпад и води тесно соработува со советодавниот одбор на саемот кој го сочинуваат претставници од државни и локални институции, бизнис лидери, експерти и сопственици на проекти . Вкупно 20 членови на советодавниот одбор активно ќе учествуваат во креирањето на иднината на RENEXPO® NMK.

Авакумовски Перо –  Стопанска комора на Македонија
АнѓушевТодор – Мали Хидро Електрани – Скопје
Андонов м-р Виктор – Кабинет Заменик Претседател на Владата
Андонова Емилија – Фондација за Менаџмент и индустриско истражување
Атанасовски Панче – Агенцијата за енергетика на Република Македонија – АЕРМ
Блазев Драган –  EBRD WB GEFF
Бозиновска Анита – Светска банка Македонија
Бондикова Валентина – Развојна банка на Северна Македонија
Вимпари Вирве – Делегација на Европската унија
Гравачев Никола – FEROINVEST
Димитрова Капац Јасминка – МАЦЕФ – Центар за енергетска ефикасност на Македонија
Димов Зивко –  ENCON TED Consult
Димоска Љупка – Стопанска комора на Македонија
Догани Абдулезел –  Vezë Sharri
Емрула Нехри – Агенцијата за енергетика на Република Македонија – АЕРМ
Каевска Лиљана – Хидро Енерго Инженеринг – Скопје
Каевски Јосиф – Хидро Енерго Инженеринг – Скопје
Калошев проф. Ване – Специјалист за енергија
Каранфилова Мазневска М-р. Ана – Министерство за животна средина и просторно планирање
Кец Мицковски Љупчо – Центар за развој на Скопски плански регион
Ќироски Илија – ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Коку Ветон –  Attorney at Law in cooperation with Karanovic & Partners o.a.d. Belgrade
Крстевска-Ѓорѓевска Александра –  INVEST IN NORTH MACEDONIA
Кртолица Поповска Вукица – Министерство За Надворешни Работи – Дирекција за економска дипломатија
Малинов Мариан – Делегација на германското стопанство во Северна Македонија
Милевски Славко – Македонски комитет за големи брани
Мирта Илбер – Министерство за животна средина и просторно планирање
Новеска Андонова Љупка – Attorney at Law in cooperation with Karanovic & Partners o.a.d
Павлица Данило – Консултант за вода
Павловиќ Леа – АДКОМ – Здружение на даватели на комунални услуги
Панчевски Игор – EBRD WB GEFF
Петкановска Ивана – ЦеПроСАРД – Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој
Петровска Светлана  ЦеПроСАРД – Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој
Рафајловски проф. д-р Горан – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Сарафска Емилија – Општина Битола
Сарач Владимир – Агенцијата за енергетика на Република Македонија – АЕРМ
Серафимовска Марина –  Германска амбасада Скопје
Смилевски Дојцин –  Трговско одделение при Австриска Амбасада Скопје
Станков Марина – Делегација на германското стопанство во Северна Македонија
Стефановски Дарко – Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
Суајиби Теки – INNO Jenbacher 
Танчев проф. Љубомир – Градежен факултет Скопје
Филкоски проф. д-р Ристо – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Машински факултет
Цветковска М-р. Маргарета – Министерство за животна средина и просторно планирање
Целески Самоил – ЕМК Мали хидроелектрани доо
Черепналкоска Биљана – Специјалист за енергија
Шкријељ Емина –  Холандската амбасада во Скопје
Државен завод за статистика на Северна Македонија