Print Friendly, PDF & Email

RENEXPO® NORTH MACEDONIA

 

 

Зошто платформата RENEXPO® е број 1?

 • Собира на едно место голем број експерти од областите на енергетска ефикасност, вода и иновации.
 • Претставува најважно место за средби на меѓународни експерти и професионалци од регионот.
 • RENEXPO® обезбедува увид во најновите технологии во областите на заштита на животната средина, вода, иновации, ветерна енергија
 • Собира на едно место сопственици на проекти од целиот регион и потенцијални инвеститори од европските земји.
 • RENEXPO® овозможува трансфер на добри практики од пазарот на Северна Македонија.
 • Првиот саем RENEXPO® NMK ќе се одржи во Александар Палас во Скопје. Изложбениот простор се протега на 2.000 m², а очекуваниот број на посетители оваа година е околу 1.200. Посетителите можат да аплицираат за саемски тури со професионални водичи и да бидат дел од официјалниот вечерен прием и други споредни настани од програмата.
 • Во текот на двата дена на саемот, на 4 и 5 декември 2019 година, ќе бидат присутни претставници од локалната самоуправа, министерства, бројни здруженија и организации, експерти во областа на вода и индустрија, инвеститори и инженери, претставници од домашни и меѓународни организации, финансиски институции, градскиот центар за јавно здравје, јавни претпријатија, медиуми и други заинтересирани страни, кои ќе се сретнат со цел да разговараат за иднината што ни претстои.

Бидете и Вие дел од овој исклучителен настан кој воспоставува мостови за соработка и ги отвора вратите на иднината

Датум: 3 – 4 декември, 2019 г.
Локација: Хотел Александар Палас
Бул. 8-ми септември
1000 Скопје
Северна Македонија
Работно време: Вторник, 3 декември 2019 г., 09.00 ч. – 17.00 ч.
Среда, 4 декември 2019 г., 09.00 ч. – 16.00 ч.
Излагачи: 60 (планирано)
Влезници: Влезот на саемот е бесплатен

Форма на настанот

Саем и конференција (Конференциски саем) ОдобрениеГодишно Имајте предвид дека пушењето е дозволено само во означени области надвор од местото на одржување на саемот. Не е дозволено присуство на животни, освен на кучиња-водичи. Имајте во предвид дека не е дозволено фотографирање и снимање во изложбениот простор и конференцискиот простор без експлицитна дозвола.

Организатор
REECO International d.o.o
Петра Драпшина 33
21000 Нови Сад, Србија
Телефон: +381 (0) 21 2101 897
Факс: +381 (0) 21 2101 896
info@reeco.eu
www.reeco.eu

Групи посетители од различни области

 

 • Земјоделство и шумарство
 • Архитекти
 • Здруженија
 • Банки, фондови, осигурителни компании
 • Градежни компании
 • Консултанти
 • Дистрибутери и малопродавачи
 • Снабдувачи на енергија
 • Владини министерства
 • Претставници од индустријата
 • Инвеститори
 • Производители
 • Медиуми
 • Политички естаблишмент
 • Менаџери на проекти
 • Јавна администрација и услужни дејности
 • Наука, истражување и развој
 • Трговија и дистрибуција
 • Специјалисти за снабдување со вода и гас
 • Инженери

Целни групи

 • Целни групи Земјоделство и шумарство
 • Архитекти
 • Здруженија
 • Банки, фондови, осигурителни компании
 • Градежни компании
 • Консултанти
 • Дистрибутери и малопродавачи
 • Снабдувачи на енергија
 • Инженери
 • Владини министерства
 • Претставници од индустријата
 • Инвеститори
 • Производители
 • Медиуми
 • Политички естаблишмент
 • Менаџери на проекти
 • Јавна администрација и услужни дејности
 • Наука, истражување и развој
 • Трговија и дистрибуција
 • Специјалисти за снабдување со вода и гас
 • Други

 ТЕМИ НА САЕМОТ

 • B Биогорива
 • Биогас
 • Снабдување со биогас
 • Биомаса
 • C   Комбинирана топлина и струја
 • D    Десалинација
 • Методи на дезинфекција
 • Производство на вода за пиење
 • Третман на вода за пиење
 • E  Електрични возила
 • Трговија со енергија
 • Енергетски консалтинг
 • Енергетски услуги
 • Енергетски ефикасна градба и реновирање
 • F    Заштита од поплави и превенција
 • G Географски информатички системи
 • Геотермална енергија
 • H Здравје и безбедност
 • Топлински пумпи Хидроенергија
 • I  Осигурување
 • M Маркетинг и односи со јавност
 • Студии на пазари
 • Медиуми
 • Технологија за мерење, регулација и аналитика
 • Мобилност
 • P Фотоволтаици
 • Цевководни системи
 • S Управување со канализациони системи
 • Дехидрација на тиња
 • Системи и опрема за третман на тиња
 • Соларно ладење
 • Соларно греење
 • Технологија за базени за пливање
 • V Вентили, пумпи, производство
 • W Управување со отпад
 • Собирање отпадни води
 • Постројки за третман на отпадни води
 • Третман на води и отпадни води
 • Дистрибуција на вода
 • Управување со загуби на вода, Инсталација без ровови
 • Контрола на загадување води и подземни води / Заштита на почва Водоводна мрежа
 • Ветерна енергија
 • Дрвна енергија
 • Гасификација во дрвната индустрија