Print Friendly, PDF & Email

 

Renexpo® North Macedonia

 

Прв меѓународен саем и конференции за обновливи
извори на енергија, енергетска ефикасност, отпад и вода

3 – 4 декември 2019 година,
Александар Палас, Скопје

Најзначајниот меѓународен саем за енергија, отпад и вода во Северна Македонија, за првпат
ги собира на едно место меѓународната индустрија, главните играчи на пазарот и носителите
на одлуки со цел да создаде нови деловни можности за развој на пазар насочен кон

60 излагачи од 15 земји имаат можност да се сретнат со 1.200 меѓународни посетители,
релевантни експерти, јавни и приватни компании.