Print Friendly, PDF & Email

Партнери на конференцијата

Меѓународни асоцијации, организации, компании и  групи од интерес не поддржуваат и се директен линк до енергетскиот маркет.
Ова докажува дека RENEXPO® Северна Македонија секогаш има око за  моменталната ситуација на маркетот и може да ја координира својата структура во однос на него